სიახლეები

თსუ არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მეცნიერ-
თანამშრომელთა კონკურსისთვის საბუთები მიიღება ელექტრონულად (pdf ფორმატით). საკონკურსო
დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2021 წლის 22 ნოემბრიდან 2021
წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით) შემდეგ მისამართზე:
giglemianilela5@gmail.com
dodo_mariami@yahoo.com