სიახლეები

მიმდინარე წლის 78 დეკემბერს, გაიმართება VII ადგილობრივი კონფერენცია
„სამეცნიერო ტერმინოლოგია“.

იხილეთ ბმული: პროგრამა