სიახლეები

 არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ლექსიკოლოგიის განყოფილებაში უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის  1 საშტატო ერთეული  (7 წლის ვადით) და მეცნიერი თანამშრომლის 0,5 საშტატო ერთეული    (4 წლის ვადით )

სამსახურში მისაღებად, საკონკურსო   დოკუმენტაციის   მიღება   იწარმოებს 2022 წლის  23 მაისიდან    2022  წლის     30  მაისის   ჩათვლით ელექტრონულად, შემდეგ მისამართზე:

giglemianilela5@gmail.com; ტელ. 599400728

იხილეთ დანართი 2