სიახლეები

იწყება წერილების მიღება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პერიოდული ორგანოს „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები“  XVI ტომისათვის.

წერილს თან უნდა ახლდეს რეზიუმე. სტრიქონებს შორის მანძილი – 1, 5, შრიფტი – სილფაინი, დამატებითი ნიშნებისათვის – ICL Symbol.

წერილების ელექტრონულ ვერსიები მიიღება 10 სექტემბრამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: giglemianilela5@gmail.com)