სიახლეები

2016 წლის ოქტომბერში ქუთაისში გაიმართება XXXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები – ბეჭდური და ელექტრონული ვერსია, მიიღება არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (გ.გოგოლაშვილი, თ.ბურჭულაძე) 15 სექტემბრამდე: ფორმატი – A4, შრიფტი – ”სილფაინი”, შრიფტის ზომა – 11, ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1,5. სპეციალისტებს სხვა ქალაქებიდან შეუძლიათ თეზისები იმავე ვადაში გამოაგზავნონ ელექტრონული ფოსტით: contact@ice.ge, burchuladzetea@gmail.com

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020