სიახლეები

ინფორმაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის

„ლექსიკოლოგიის განყოფილების“ მეცნიერი თანამშრომლის (0,5 საშტ.ერთ.)

თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში

(რექტორის ბრძანება N 256/01-01 11/10/1019;

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომის ოქმი N 10/2019; რექტორის ბრძანება #272/01-01.2019)

 

პრეტენდენტის სტატუსის მინიჭებისა და

ზეპირი გასაუბრების განრიგის შესახებ:

 

  1. კონკურსანტებისათვის პრეტენდენტის სტატუსის მინიჭების სია:
Nკონკურსანტის გვარი და სახელისტატუსი
1. 

არეშიძე მაია

თსუ არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის „ლექსიკოლოგიის განყოფილების“ მეცნიერი თანამშრომლის (0,5 საშტ.ერთ.) თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტი
2. 

გაბესკირია შალვა

თსუ არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის „ლექსიკოლოგიის განყოფილების“ მეცნიერი თანამშრომლის (0,5 საშტ.ერთ.) თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტი

 

  1. პრეტენდენტებთან გასაუბრების განრიგი:
Nპრეტენდენტის

გვარი და სახელი

გასაუბრების თარიღი და დროგასაუბრების ჩატარების ადგილი
1. 

არეშიძე მაია

 

2019 წლის 28 ნოემბერი,

12.30 სთ.

თბილისი, ინგოროყვას # 8

თსუ არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,

III სართ., ოთახი # 3 0 8

2. 

გაბესკირია შალვა

 

2019 წლის 28 ნოემბერი,

12.00 სთ.

თბილისი, ინგოროყვას # 8

თსუ არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,

III სართ., ოთახი # 3 0 8

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019