სიახლეები

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება  აფუძნებს ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილ ყოველწლიურ საინსტიტუტო კონფერენციას – „სალიტერატურო ენის საკითხები“, რომელიც გაიმართება აპრილის პირველ ნახევარში.

მოხსენებათა თეზისები ბეჭდური სახით წარმოადგინეთ 10 მარტამდე ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილებაში, ხოლო ელექტრონული ვერსია – შემდეგ  მისამართზე: normebi@gmail.com. თეზისების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ორ ნაბეჭდ გვერდს, შრიფტი – sylfaen, ზომა – 11.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020