სიახლეები

მაისის პირველ ნახევარში გაიმართება სამეცნიერო სესია „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“.

მოხსენებათა თეზისები (მოცულობა-არაუმეტეს
2 გვერდისა) მიიღება 30 მარტამდე.

თეზისებს ნაბეჭდი სახით მიიღებს ვ. შენგელია (შრიფტი -სილფაინი, დამატებითი ნიშნებისათვის – ICL symbol)

ელექტრონული ვერსია უნდა გაიგზავნოს მისამართზე giglemianilela5@gmail.com

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020